Qytetarë në zyrat e punësimit, foto arkiv

Papunësia gjatë tremujorit të parë të këtij viti shënoi një rritje të lehtë, duke arritur në 13.32 për qind.

Këto të dhëna për papunësinë janë publikuar nga Instituti i Statistikave.

Sipas INSTAT-it, kjo ka ndodhur, pasi forca e aftë për punë është më e madhe, sesa mundësitë aktuale të ekonomisë për të gjeneruar vende të reja pune. /E.L/

.